Stichting Luis in de Pels

Stichting Luis in de Pels is een fonds voor politieke en onderzoeksjournalistiek voor de regio Haaglanden. Juist op lokaal niveau is democratische controle op politieke besluitvorming door de pers niet altijd even sterk. Daarom biedt de stichting rechtstreeks financiële steun aan lokale media, programmastichtingen, redacties en individuele journalisten bij het uitoefenen van hun functie als waakhond van de lokale democratie in de Haagse regio. En helpt het desgevraagd ook bij de aanvraag voor andere fondsen.

Subsidie aanvragen?

De jaarlijkse deadlines voor het indienen van aanvragen zijn 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze compleet zijn en op tijd zijn ingediend. Op elke aanvraag volgt binnen 4 weken een subsidiebeschikking, die geheel of gedeeltelijk toewijzend kan zijn, maar ook afwijzend of aanhoudend. Stichting Luis in de Pels is een onafhankelijke instelling die bij beoordeling haar eigen afwegingen maakt.

Elke subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een zo volledig mogelijk ingevuld aanvraagformulier;
  • een reële, gespecificeerde begroting, inclusief dekkingsplan;
  • een aanvullende projectomschrijving van maximaal 3 A4, inclusief planning;
  • bij een aanvraag door natuurlijk persoon: cv met lijst publicaties.

Donateur worden?

Luis in de Pels ontvangt zowel donaties en schenkingen van particulieren als subsidies van gemeenten. Wilt u meer weten over hoe de stichting wordt gefinancierd en welke projecten zij op haar beurt ondersteunt? Wilt u checken of er iets aan de ‘strijkstok blijft hangen’? Lees dan het actuele beleidsplan en het meest recente jaarverslag.

Wilt u ook donateur worden? Heel graag, natuurlijk! U kunt dat doen door een eenmalige donatie of een periodieke gift. Uw donatie is fiscaal aftrekbaar, dankzij de ANBI-status van onze stichting. Bij een periodieke gift zorgen wij voor een ‘fiscus proof’ onderhandse schenkingsakte. Aanmelden kan via het donateursformulier.

Downloads

download beleidsplan