Stichting Luis in de Pels

Stichting Luis in de Pels is een fonds voor het stimuleren van onderzoeksjournalistiek naar politieke en maatschappelijke onderwerpen in de regio Haaglanden. Al jaren schiet de journalistieke controle op het bestuur van overheden, instellingen en bedrijven te kort. Daarom biedt de stichting financiële steun aan journalistieke media en individuele journalisten bij het uitoefenen van hun functie als waakhond van de lokale en regionale democratie. De meeste bestuursleden hebben een rijke ervaring als journalist en willen desgevraagd ook sparren over de aanpak van onderwerpen.

Subsidie aanvragen?

Stichting Luis in de Pels is een onafhankelijke instelling die bij het beoordelen van subsidieaanvragen een eigen afweging maakt. Aanvragen kunnen te allen tijde worden ingediend. De beschikking volgt in principe binnen twee weken. Die kan geheel of gedeeltelijk toewijzend zijn, maar ook afwijzend of worden aangehouden in afwachting van een aangepast voorstel. Het moet gaan om afgeronde, duidelijk omschreven projecten.

Een subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • een reële, gespecificeerde begroting, inclusief dekkingsplan;
  • een projectomschrijving, inclusief planning in de tijd;
  • een (toegezegd) publicatieplatform;
  • bij een aanvraag door natuurlijk persoon: cv met lijst publicaties.

Publicaties

Wie wij zijn

De Stichting Luis in de Pels is opgericht in 2015 met als doel onafhankelijke lokale en regionale journalistiek in de regio Haaglanden incidenteel of tijdelijk financieel te ondersteunen bij het controleren van al wie er macht uitoefenen. Onze missie is journalisten en media in staat stellen tot het uitoefenen van een waakhondfunctie ten opzichte van democratisch, maatschappelijk en economisch bestuur. Zij behoren een intermediair te zijn tussen burgers en machthebbers, opdat de samenleving beter functioneert.

De stichting beheert een fonds met publieke en private middelen. Lokale media en individuele journalisten kunnen daar een beroep op doen ter financiering van afgeronde projecten. Het moet gaan om onderzoeksjournalistiek die niet valt onder de dagelijkse praktijk. Voorwaarde is een min of meer gegarandeerd platform voor publicatie met een substantieel bereik.
Een specifieke mogelijkheid is het tijdelijk meefinancieren van nieuwe journalistieke functies of het volgen van journalistieke opleidingen.

Voorts komen redactionele kosten van het organiseren van debatten, interviews en talkshows in aanmerking voor subsidie.

Inkomsten ontvangt de stichting in de vorm van publieke middelen en particuliere donaties, zoals schenkingen en legaten. De ANBI-status maakt het mogelijk fiscaal gunstig te schenken.

Het bestuur van de stichting bestaat voor het merendeel uit mensen die actief zijn (geweest) in de journalistiek. Zij beoordelen de aanvragen op journalistieke gronden, financiële degelijkheid en ook of zij anderszins voldoen aan de voorwaarden die Luis in de Pels stelt. Bestuursleden zijn graag bereid te sparren met journalisten en uitgevers over de beste aanpak in brede zin van mogelijke projecten die voor subsidiëring in aan aanmerking komen.

In gesprek komen met het bestuur kan via het contactformulier.

Gesubsidieerde projecten

Donateur worden?

Luis in de Pels ontvangt zowel donaties en schenkingen van particulieren als subsidies van gemeenten.
Heeft u belangstelling voor een donateurschap? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en doelstellingen. U kunt bijdragen door middel van een eenmalige donatie of een periodieke gift. Uw donatie is fiscaal aftrekbaar, dankzij de ANBI-status van onze stichting.

Bij een periodieke gift zorgen wij voor een ‘fiscus proof’ onderhandse schenkingsakte. Aanmelden kan via het donateursformulier. Wilt u meer weten over hoe de stichting wordt gefinancierd en welke projecten zij op haar beurt ondersteunt? Wilt u checken of er iets aan de ‘strijkstok blijft hangen’? Lees dan het actuele beleidsplan en het meest recente jaarverslag.