Freelance journalist Jochem van Staalduine heeft gedurende langere tijd uitvoerig onderzoek gedaan naar de kwetsbare positie van EU-arbeidsmigranten uit met name Polen en Roemenië.
Huisvesting van deze groep krijgt zowel van werkgevers als de overheid weinig prioriteit. Als ze dakloos raken – bepaald geen zeldzaamheid – hebben ze geen toegang tot de nachtopvang. En ze zijn voor hun werk buitengewoon afhankelijk van de nukken van uitzendbureaus. Het onderzoek heeft geleid tot een aantal grotere verhalen in het katern De Verdieping van Trouw.