Den Haag heeft al langere tijd te maken met toenemende armoede en dakloosheid. Dat manifesteert zich in allerlei vormen. Den Haag Centraal heeft in een zesdelige serie dit verschijnsel beter in beeld kunnen brengen. Verslaggeving beperkte zich tot dan toe voornamelijk tot de bestuurlijke kanten van dit probleem.

In deze serie gaat de aandacht uit naar allerlei kleinere, particuliere initiatieven die uit idealisme en zorgzaamheid bedoeld zijn om mensen in ellendige omstandigheden concreet te helpen.