Oprichters Luis zorgen voor opvolging

Het bestuur van de Stichting Luis in de Pels is in 2021 ingrijpend van samenstelling veranderd. De oprichters Dick Brongers en Arne Westerhof zijn op 1 juli afgetreden, evenals Hans Gortworst, die ook vanaf het begin deel uitmaakte van het bestuur. Penningmeester en medeoprichter Maarten Verhoef verlaat het bestuur per 13 januari 2022.
De oprichters vonden het tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen met wellicht vernieuwende ideeën en bij voorkeur ook meer journalistieke expertise. Dat laatste is in elk geval gelukt met het aantrekken van Peter ter Horst als opvolger van voorzitter Dick Brongers en Dick van der Meer, die secretaris Arne Westerhof is gaan vervangen. Peter en Dick hebben decennia lang gewerkt in de dagbladjournalistiek, zowel verslaggevend als deel uitmakend van hoofdredacties. Bestuurders Hans Goslinga en Carla Joosten zijn eveneens zeer ervaren journalisten. Vanaf januari is Robert Oosterveen penningmeester. Hij is om logische redenen een financieel specialist. Het bestuur is nog op zoek naar twee extra leden, onder meer om de diversiteit te vergroten.